Uudised ja teated

 

Alates 1. aprillist muutuvad sotsiaalteenuste hinnad

Koduteenuste hinnad Viljandi linnas elavale (rahvastikureg Viljandi linn) kõrvalist abi vajavale täisealisele isikule järgmiselt:
1. koduteenuse ühe tunni hinnaks ilma isikuabita 5 eurot;
2. koduteenuse ühe tunni hinnaks koos isikuabiga 7 eurot.

Koduteenuste hinnad Viljandi linnas elavale (rahvastikureg teine omavalitsus) kõrvalist abi vajavale täisealisele isikule järgmiselt:
1. koduteenuse ühe tunni hinnaks ilma isikuabita 14 eurot;
2. koduteenuste ühe tunni hinnaks koos isikuabiga 20 eurot.
 
Saunateenuse sooduspileti hinnaks 4 eurot ja täispileti hinnaks 8 eurot.
 
 
Varjupaigateenuse hinnad:
1. Vältimatu sotsiaalabi teenusena (üldjuhul üks öö) on varjupaigateenus isikutele tasuta.
2. Varjupaiga öömajateenuse eest tasuvad isikud, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn või kellel puudub registris elukoht, 3 eurot üks öö. Rahvastikuregistri järgselt väljaspool Viljandi linna registreeritud isikud tasuvad varjupaigateenuse eest 15 eurot öö, juhul kui isikud on teenusel ühes kuus üle ühe öö.
3. Varjupaiga ööpäevase (mitu ööd) teenuse eest tasuvad isikud, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn, 6 eurot üks ööpäev. Rahvastikuregistri järgselt väljaspool Viljandi linna registreeritud isikud tasuvad varjupaigateenuse eest 30 eurot ööpäev.
4. Isikud, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn, tasub põhjendatud vajadusel ja sotsiaaltöötaja ettepanekul teenuse eest linnavalitsus. Teenuse saamiseks esitab isik sotsiaalametile vormikohase avalduse ning lisab juurde kolme eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid. 
5. Isikud, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on registreeritud väljaspool Viljandi linna ja kes ei ole võimelised ise teenuse eest maksma tasub teenuse eest isiku elukohajärgne omavalitsus (sotsiaalhoolekande seadus § 5 lg 3). Teenuse saamiseks esitab isik sotsiaalametile vormikohase avalduse. Otsus tehakse kooskõlastatult isiku elukohajärgse omavalitsusega.
_____________________________________________
 

Otsime laste ja perede tugikeskusesse:

- ERIPEDAGOOGI  ava töökuulutus siit 

- LOGOPEEDI ava töökuulutus siit 

- PSÜHHOLOOGI ava töökuulutus siit  

_____________________________________________

 

 

Tervise heaks II (05.11.2019)

Kolm päeva pärast hingedepäeva toimus teist korda Viljandi Päevakeskuse korraldatud eakatele mõeldud üritus „Tervise heaks II". Toimumise kohaks oli Sakala Keskuse sammassaal. Kohale oli tulnud abivahendikeskus Silmalaegas, mis pakkus võimalust proovida ja tutvuda erinevate nägemisabivahenditega alates luupidest kuni kõnelevate kelladeni. Samuti oli kohal Inkotuba erinevate abivahenditega ning koduohutusega seotud nõuandeid jagas Tamrex. Kohapeal said soovijad Eesti Õdede Liidu lahkel toel mõõta tasuta oma vererõhku ja veresuhkru taset.

Kindlasti leiab samasugune üritus aset ka järgmisel aastal, siis juba järjekorranumbriga kolm.