Uudised ja teated

 

Otsime laste ja perede tugikeskusesse:

- ERIPEDAGOOGI  ava töökuulutus siit 

- LOGOPEEDI ava töökuulutus siit 

- PSÜHHOLOOGI ava töökuulutus siit  

_____________________________________________

LINNSAUN on taas avatud alates 03.06.2021. Vaata lahtiolekuaegasid SIIT
_____________________________________________

Viljandi Päevakeskuse koduhooldusteenuse hind muutub (29.10.2020)

Alates 01.01.2021 tõuseb Viljandi Päevakeskuse pakutava koduhoolduse hind.
Uus hind 
on 4,50 €/tund.

Lisaks hinna muutusele ei tehta enam uue hinnakirja kohaselt vahet üksi elaval täisealisel kõrvalist abi vajaval inimesel ning kahe ja enama liikmega leibkonnal. Teenust saab tellida poole tunni kaupa vastavalt hooldusvajadusele.

Koduhooldus on sotsiaalteenus ja tulenevalt hinnast, ei tohi jääda see abivajajale kättesaamatuks. Kellele hind on majanduslikust olukorrast tulenevalt kättesaamatu, saavad esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile avalduse koduteenuse hinna kompenseerimiseks. 

Uus kehtima hakkav hind ei kajasta kaugeltki kõiki koduhooldusteenuse pakkumisega seotud vahetuid kulusid, mistõttu ka pärast hinnatõusu kompenseerib Viljandi linn kõikidele koduhoolduse klientidel märkimisväärse osa teenusest. Käesoleval hetkel kujuneks koduteenuse hinnaks, kui võtaks arvesse teenuse osutamisega seotud vahetud kulud, 6 € ühe tunni eest. Kõnealuse teenuse eest kliendile suurema omaosaluse kehtestamisega loome tulevikus soodsama pinna selleks, et paremini finantseerida koduteenuse pakkumisega vahetult seotud töötajate tööjõukulusid. Käesoleval aastal meid kõiki ootamatult tabanud pandeemia ja sellega kehtinud eriolukord tõestas ühest küljest kodus töötamise efektiivsust paljudes valdkondades, kuid tõi samas välja mitmed töövaldkonnad, kus kodus töötamine oli välistatud ning sinna hulka kuulus ka koduhooldusteenuse pakkumine. Kõrvalist abi vajavale inimesele ei paku koduhooldusteenus mitte ainult võimalust oma turvalises ja harjumuslikus keskkonnas ehk kodus elamise jätkamist, vaid hooldekodusse mineku edasi lükkamisega võimalust vältida hooldekodude kiires tempos tõusvaid kuutasusid. 

 

 

Tervise heaks II (05.11.2019)

Kolm päeva pärast hingedepäeva toimus teist korda Viljandi Päevakeskuse korraldatud eakatele mõeldud üritus „Tervise heaks II". Toimumise kohaks oli Sakala Keskuse sammassaal. Kohale oli tulnud abivahendikeskus Silmalaegas, mis pakkus võimalust proovida ja tutvuda erinevate nägemisabivahenditega alates luupidest kuni kõnelevate kelladeni. Samuti oli kohal Inkotuba erinevate abivahenditega ning koduohutusega seotud nõuandeid jagas Tamrex. Kohapeal said soovijad Eesti Õdede Liidu lahkel toel mõõta tasuta oma vererõhku ja veresuhkru taset.

Kindlasti leiab samasugune üritus aset ka järgmisel aastal, siis juba järjekorranumbriga kolm.