2015 oktoobri algusest on Viljandi Päevakeskusel tänu Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile kasutada trepironija Vimec, mis muudab lihtsamaks ratastooli kasutavate inimeste eluruumidest väljapääsemise ning tänu avardunud liikumisvõimalusele muudab nende elu vaheldusrikkamaks. Oma tehnilistest omadustest tingituna ei sobi eespool nimetatud seade kitsastesse ruumidesse, sest vajab pööramistel teatud hulka vaba ruumi, mistõttu tuleb tellimisel alati kirjeldada hoonet/hooneid, kus soovitakse trepironijat kasutada.