Viljandi Päevakeskus osutab täiskasvanute varjupaigateenust Viljandis Leola tn 12a 0-korrusel.

Teenuse osutamise aluseks on Viljandi Linnavolikogu määrus 29.09.2016 nr 96 „Varjupaigateenuse osutamise kord"