Mida koduteenused pakuvad?
 
Soov elada kõrge eani täisväärtuslikku elu oma kodus on enamusele inimestest väga oluline, kuid halvenev tervis ei pruugi seda paraku alati võimaldada. Koduteenused aitavad halvenenud tervisega inimestel hooldekodusse minekut edasi lükata või seda üldse vältida. Viljandi Päevakeskuse pakutavat koduteenust saavad taotleda kõik Viljandi linnas elavad täisealised inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul. 
Koduteenused jagunevad põhiteenusteks ja tugiteenusteks. Koduteenuste põhiteenused jagunevad koduabiteenusteks ja isikuabiteenusteks.
 
Koduabiteenusteks on järgmised tegevused:
toiduainete ja esmatarbekaupade toomine;
esmase arstiabi korraldamine;
ravimite ja esmaabivahendite soetamine;
elektri- ja veenäitude teatamine;
kommunaal- ja muude maksete tasumine;
asjaajamine ametiasutustes;
küttematerjali eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel);
vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);
olmejäätmete väljaviimine;
elutoa ja köögi esmane koristamine kuni kaks korda kuus;
ühekordne asjaajamine.
 
Isikuabiteenusteks on järgmised tegevused:
kliendi abistamine pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel, tualetis käimisel, mähkmete vahetamisel jms.
 
Koduteenuste tugiteenusteks on järgmised tegevused:
pesupesemise teenuse korraldamine;
saunateenuse korraldamine;
suurpuhastuse ja akende pesu korraldamine;
remont- ja teenustööde korraldamine;
kirjavahetuse korraldamine;
saatjateenus;
transpordi korraldamine vastavalt kliendi soovile ja vajadusele;
valmistoidu koju viimine;
küttepuude töötlemise korraldamine;
muud päevakeskuse poolt pakutavad teenused.
 
Koduteenust pakuvad Viljandi Päevakeskuses töötavad hooldajad ja hooldaja assistendid. Koduteenuste osutamisele eelneb teenuse taotleja elukoha külastamine, mille käigus tutvub Viljandi Päevakeskuse töötaja põhjalikult abivajaja olukorra ja vajadustega ning seejärel sõlmitakse kirjalik leping. Hooldajad osutavad koduteenust vastavalt kliendiga kooskõlastatud hoolduskavale, milles on fikseeritud hooldaja viibimise aeg kliendi juures, teostatavad tegevused ja külastuste sagedus nädalas. Viljandi Päevakeskus pakub koduteenuseid kõigil nädalapäevadel.