Viljandi Päevakeskus osutab sotsiaaltransporditeenust vastavalt Viljandi Linnavolikogu määrusele 24.11.2016 nr 98 „Sotsiaaltranspordi osutamise kord".