VILJANDI LINNASAUNA KASUTAMISE EESKIRI

 

1. Sauna kasutamine on tasuline ning maksmine toimub vahetult enne sauna kasutamist. Sauna teenuse kasutamiseks tuleb külastajal lunastada pilet vastavalt Viljandi Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

2. Sooduspileti kasutamise õigus on pensionäridel ja õpilastel vastava dokumendi esitamisel.

3. Saunapilet tuleb hoida alles sauna külastuse lõpuni, et seda vajadusel näidata saunateenindajale.

4. Sauna ruumide kasutamisaeg ühe külastaja kohta mitte rohkem kui 90 minutit. Sauna ruumidest tuleb lahkuda sauna lahtioleku aja jooksul st hiljemalt sulgemisajaks.

5. Sauna kasutaja vastutab ise oma terviseriskide eest, sh jala seenhaigused jne.

6. Sauna külastaja võtab ise kaasa pesemisvahendid, kuivatamiseks ning hügieenilisel otstarbel laval ja pinkidel istumiseks vajaminevad alused (nt rätiku).

7. Sularaha, väärisesemed, dokumendid jms antakse saunateenindaja juurde hoiule. Esemete mitteüleandmisel vastutab esemete kaduma mineku eest sauna külastaja.

8. Leili viskamiseks kasutada sooja vett ning arvestada leiliruumis viibijate soovidega. Mitte liialdada leiliga.

9. Sauna ruumides on keelatud:

  • klaastaaras olevate toodete (sh jookide, kemikaalide) kasutamine;
  • alkohoolsete jookide tarbimine, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamine;
  • suitsetamine;
  • tuleohtlike, söövitavate ja ebameeldivalt lõhnavate ainete kasutamine;
  • juuste värvimine ja lõikamine, keha raseerimine, massaaži ja maskide tegemine, kompressivedelike kasutamine jne;
  • sauna ruumide risustamine olmeprügiga.

10. Pesemiskausid tuleb pärast pesemist järgmiste kasutajate jaoks puhtaks loputada ja veekraanid pärast kasutamist kinni keerata.

11. Saun ei teeninda alkoholijoobes isikuid ja alla 14. aastaseid lapsi ilma täiskasvanud saatjata.

12. Sauna külastajad kohustuvad täitma saunateenindaja korraldusi ning linnasauna kasutamise eeskirjas sätestatut.

13. Sauna ruumides inventari ja muu vara lõhkumise korral hüvitab kahju tekitaja Viljandi Linnavalitsusele tekitatud kahju.

14. Saunateenindajal on õigus käesoleva eeskirja rikkujatele sauna teenuse osutamisest keelduda. Isikul, kellele on teenuse osutamisest keeldutud, tuleb koheselt sauna ruumidest lahkuda.