Küsitluste tulemused

2020. aasta kokkuvõte

 
Küsitluses osalejad:

1) koduhoolduse kliendid 81-st vastas 71;
2) huvitegevuse kliendid 130-st vastas 115;
3) kliendid, kes tellivad koju sooja toitu 77-st vastas 68.

Küsitluse läbiviija: isik, kellel ei ole varasemat kokkupuudet Viljandi Päevakeskusega (tagas küsitluse erapooletuse).

Küsitluse aeg: sügis 2020

Tulemused:

1) Koduhoolduse kliendid – vastanud klientidest olid kõik rahul pakutava teenusega. Lisaks tehti erinevaid ettepanekuid koduteenuste sisulise poole osas.
 
2) Huvitegevuse kliendid – vastanud kliendid olid rahul huvitegevuse korralduse ja selle sisuga.
Küsitluses osalenud tegid ettepanekuid tulevikus õppereiside korraldamiseks ning
pakkusid välja erinevaid teemasid, milliseid võiks käsitleda päevakeskuse
korraldatavates loengutes.
 
3) Kliendid, kes tellisid koju toitu – 57 klienti olid pakutava toidu kvaliteediga rahul ning 11
klienti ei olnud rahul neile koju toodud toidu kvaliteediga.
 
2020. aastal valmistas klientidele koju viimiseks toitu OÜ Sinilille.
 
__________________________________________________________________
 

2019. aasta kokkuvõte

 

Küsitluses osalejad:
1) koduhoolduse kliendid 78-st vastas 73;
2) huvitegevuse kliendid u 120-st vastas 101;
3) kliendid, kes tellivad koju sooja toitu u 70-st vastas u 67.

Küsitluse läbiviija: isik, kellel ei ole varasemat kokkupuudet Viljandi Päevakeskusega (tagas küsitluse erapooletuse).

Küsitluse aeg: sügis 2019

Tulemused:

1) Koduhoolduse kliendid - vastanutest neist üks klient ei olnud rahul päevakeskuse pakutava koduhooldusteenusega, mille põhjuseks tõi ebakõlad hooldajaga. Vahetult pärast küsitluse tulemuste selgumist vahetati kõnealusel kliendil ära hooldaja. Ülejäänud kliendid olid oma hooldajate tööga rahul.

2) Huvitegevuse kliendid - vastanutest kõik kliendid olid üldiselt rahul päevakeskuse huvitegevuse korraldusega. Mõned kliendid tegid ettepanekuid huvitegevusega seotud informatsiooni paremaks liikumiseks.  

3) Kliendid, kes tellivad koju toitu – 54 klienti 67st olid toiduga rahul ja soovisid sama toitlustaja (OÜ Sinilille) jätkamist sooja toidu pakkujana 2020. aastal. 13 klienti ei olnud teenusega rahul.