2019 küsitluse tulemused

Küsitluses osalejad:
1) koduhoolduse kliendid 78-st vastas 73;
2) huvitegevuse kliendid 120-st vastas 101;
3) kliendid, kes tellivad koju sooja toitu 70-st vastas 67.
 
Küsitluse läbiviija: isik, kellel ei ole varasemat kokkupuudet Viljandi Päevakeskusega (tagas
küsitluse erapooletuse).
 
Küsitluse aeg: sügis 2019
 
Tulemused:
1) Koduhoolduse kliendid - vastanutest neist üks klient ei olnud rahul päevakeskuse pakutava
koduhooldusteenusega, mille põhjuseks tõi ebakõlad hooldajaga. Vahetult pärast küsitluse
tulemuste selgumist vahetati kõnealusel kliendil ära hooldaja. Ülejäänud kliendid olid oma
hooldajate tööga rahul.
2) Huvitegevuse kliendid - vastanutest kõik kliendid olid üldiselt rahul päevakeskuse
huvitegevuse korraldusega. Mõned kliendid tegid ettepanekuid huvitegevusega seotud
informatsiooni paremaks liikumiseks.  
3) Kliendid, kes tellivad koju toitu – 54 klienti olid toiduga rahul ja soovisid sama toitlustaja
(OÜ Sinilille) jätkamist sooja toidu pakkujana 2020. aastal. 13 klienti ei olnud teenusega rahul.