Koolipsühholoogi töö eesmärk on laste, lastevanemate, õpetajate ja vajadusel kooli juhtkonna nõustamine, toetamine ja abistamine.

Psühholoogi tööülesanneteks on:

  • õpilaste esialgne hindamine õpiraskuste põhjuste välja selgitamiseks  –  testimine, intervjueerimine ja vaatlemine;
  • erivajaduste väljaselgitamine;
  • vajalike meetmete ja lahenduste väljatöötamine koostöös teiste spetsialistidega;
  • õpilase toetamine vaimse tervise probleemide puhul;
  • õpilaste toetamine erinevate murede ja suhteprobleemide korral;
  • koolikiusamise ohvrite ja kiusajate nõustamine:
  • õpilaste toetamine valikute ja otsuste tegemisel (kooli- ja kutsevalik).