Logopeedilise töö eesmärk lasteaias on laste kõne- ja häälduspuuete ennetamine, leevendamine või kõrvaldamine. 

Logopeedi tööülesanneteks on:

  • kõneravi vajavate laste väljaselgitamine;
  • häälikuseade ja kõnearenduslike tegevuste läbiviimine;
  • lapse kõne ja tunnetustegevuse (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine) arendamine;
  • lastevanemate ja õpetajate nõustamine.

Logopeediline abi toimub individuaalselt või väikestes gruppides. Männimäe Lasteaias töötab kolm erirühma, üks kehapuuetega ja kaks tasandusrühma. http://www.mannimae.ee/pages/erivajadused.php