Otsime laste ja perede tugikeskusesse:

- ERIPEDAGOOGI  ava töökuulutus siit 

- LOGOPEEDI ava töökuulutus siit 

- PSÜHHOLOOGI ava töökuulutus siit  

_____________________________________________

Viljandi Päevakeskuse laste ja perede tugikeskus on 1. jaanuarist 2018 tööd alustanud Viljandi linna nõustamisalane kompetentsikeskus.

Tugikeskuses töötavad logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Tugispetsialistid teenindavad kõiki Viljandi linna munitsipaalkoole ja –lasteaedu. Tugispetsialistide osutatavad teenused ja maht lepitakse kokku osakonna ja haridusasutuste vahel vastavalt Viljandi linna poolt kehtestatud osakonna struktuuri võimalustele ja haridusasutuste vajadusele.

 

Koostöö toimub:

  • lapsevanemate, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel;
  • koolivälise nõustamismeeskonna-, lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-, korrakaitse- ja tervishoiusüsteemiga;
  • laste ja perede osakonna tugispetsialistidega.