Laste ja perede tugikeskuse tugispetsialistide tasuliste teenuste hinnakiri:

 

Teenuse nimetus

Hind

Hind Viljandi linna elanikele

Eripedagoogi konsultatsioon või teraapia    

25€/h

15€/h

Logopeedi konsultatsioon või teraapia         

25€/h

15€/h

Psühholoogi konsultatsioon või teraapia

25€/h

15€/h

Sotsiaalpedagoogi konsultatsioon või teraapia

25€/h

15€/h

 

Viljandi linna munitsipaalkoolidele- ja lasteaedadele on tugispetsialistide teenused tasuta.

Eelkooliealistele lastele, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ja kes ei käi munitsipaallasteaias, on vajaduspõhised tugispetsialistide teenused tasuta.

 

Teenuse nimetus

Hind

Perelepitusteenuse hind

60€/90min

 

Vähemalt üks teenuse saaja osapooltest peab omama registrijärgset elukohta Viljandi linnas.