Otsime laste ja perede osakonda:

- ERIPEDAGOOGI  ava töökuulutus siit (kandideerimise tähtaeg 30.09)

- KAHTE LOGOPEEDI ava töökuulutus siit (kandideerimise tähtaeg 30.09)

- PSÜHHOLOOGI ava töökuulutus siit  (kandideerimise tähtaeg 30.09)

_____________________________________________

Viljandi Päevakeskuse laste- ja perede osakond on 1. jaanuarist 2018 tööd alustanud Viljandi linna nõustamisalane kompetentsikeskus. Viljandi Päevakeskuse laste- ja perede osakonnas töötavad logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Tugispetsialistid teenindavad kõiki Viljandi linna munitsipaalkoole ja –lasteaedu. Tugispetsialistide osutatavad teenused ja maht lepitakse kokku osakonna ja haridusasutuste vahel vastavalt Viljandi linna poolt kehtestatud osakonna struktuuri võimalustele ja haridusasutuste vajadusele.

 

Koostöö toimub:

  • lapsevanemate, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel;
  • koolivälise nõustamismeeskonna-, lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-, korrakaitse- ja tervishoiusüsteemiga;
  • laste ja perede osakonna tugispetsialistidega.