Koduteenutse saamiseks tuleb esmalt täita vastav avaldus ning tuua see Viljandi Päevakeskusesse. Avalduse blanketid on olemas Viljandi Päevakeskuses ja Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametis. Vajadusel tuleb Viljandi Päevakeskuse töötaja koos avaldusega kliendi juurde koju.